Walter Willems

Ik ben getrouwd met Griet Bollen ( afkomstig van Drieslinter) .Mijn vrouw is opvoedster en zorgt voor het gezin.

Tevens ben ik de fiere papa van 4 kinderen … Dorien samenwonend (29 jaar);Lisa recent getrouwd (26 jaar) ;Pieterjan student (12 jaar) en Sebastiaan student (11 jaar).

Reeds meer dan 30 jaar ben ik inspecteur. Internationaal/Field Engineer. Controle Organisme buitenlandse opdrachten en momenteel bij de firma Antargaz. Int.

Mijn hobby’s zijn : voetbalafgevaardigde jeugd, wandelen en fietsen.

Inzetten voor goede doelen zoals mede organisatie blindgeleidehonden( wandelingen) ondersteuning..

Slogan: Mensen jong en oud helpen waar kan in de mate van het mogelijke. Wil me nu 100% inzetten voor een transparant en leefbaar Linter.Tijd voor verandering.
De enige partij die dit kan verwezenlijken is… Open -VLD Linter !!