Leefbare gemeente, zorgverlening, veiligheid

De demografische ontwikkelingen, de stijgende vastgoedprijzen, de strengere eisen inzake duurzaamheid en de hogere energieprijzen, maken de nood aan kleiner wonen groter. Ook de demografische evolutie toont dat er steeds meer alleenwonenden zullen zijn.
De gemeente moet meer openstaan voor kleinere en moderne woonvormen. Daarom stelt Open, Vld Linter het volgende voor:
• Toelaten om 2 woningen boven elkaar te bouwen

• Ook het promoten van andere woonvormen zoals co-housing of het opdelen van bestaande woningen kunnen hier een oplossing zijn. De gemeente moet hierin meegaan en de huidige rigide regels versoepelen.

Zorgverlening

Mobiele ambtenaar voor de oudere bevolking zodat ook deze mensen weten bij wie zij terecht kunnen in deze gedigitaliseerde wereld.

Veiligheid

Lokale politie (wijkagenten) behouden in Linter. Er moet een wijkkantoor behouden worden in Linter als eerste aanspreekpunt met een gedeeltelijke dagdagelijkse bezetting. Er kan ook geopteerd worden voor een centraal gelegen wijkkantoor.