Sport

• Project 2020
De voorbije legislatuur werden de fundamenten gelegd voor dit project. Open Vld Linter is dit project wel genegen vooral naar de jeugd toe. Alleen het totale financiële plaatje is er niet: men heeft de gronden aangekocht maar de kostprijs voor de inrichting kan hoog oplopen en is op dit moment niet gekend. Open Vld wil voorkomen dat dit prestigieuze project een rem wordt voor andere noodzakelijke investeringen bijv. aanpassingen aan wegen, fiets- en voetpaden.

• Sommige subsidieregelingen kunnen herzien worden. Bv Open Vld Linter wil iedere jongere een tussenkomst geven in een sport abonnement. Als kleine gemeente hebben wij maar een beperkt aanbod van sportfaciliteiten, op deze manier willen we iedere jongere aanzetten tot meer beweging. (Dit kan ook perfect in een andere gemeente zijn). “Een gezonde geest in een gezond lichaam”

• Aanpassing en uitbreiding van de gemeentelijke speeltuinen, upgraden van de infrastructuur.