Gemeente met respect voor burger

Burgerparticipatie, burgers actief betrekken bij de besluitvorming, inspraak via adviesraden en hoorzitting
Dit kan gerealiseerd worden op verschillende manieren:

• Algemene consultatie van de inwoners. Op het moment dat er beleidsruimte is kunnen de betrokken inwoners meedenken over projecten voordat de plannen gemaakt worden.

• Het nieuwe gemeentedecreet voorziet dat burgers ook punten kunnen plaatsen op de agenda van de gemeenteraad. (streven)

• Adviesraden (Jeugdraad, sportraad, Cultuurraad, landbouwraad, middenstandsraad, milieuraad, …)moeten ondersteuning krijgen zodat deze het beleid kunnen verbeteren door gericht advies te geven.

• Uitgebreid digitaal loket zodat de burgers zich kunnen informeren over bestuursdocumenten en relevante informatie kunnen bekomen