Veilige gemeente, veilige straten en pleinen

Goed onderhouden straten, fiets- en voetpaden
Sommige gemeentelijke infrastructuur nl. wegen, fiets-en voetpaden verkeren in een belabberde toestand. Er ontbreekt een globale lange termijnvisie. Het is niet voldoende om hier en daar oplappingswerken te doen. Dit zorgt ervoor dat er constant achter de feiten aangelopen wordt en zorgt voor een fractionele aanpak.
• Open Vld Linter wil een beleidsvisie voor de komende 6 jaar en dit ook communiceren naar de burgers toe zodat deze een concreet zicht hebben op termijnen. Er wordt bepaald wanneer welke wegen gaan aangepakt worden.

• Grote Steenweg in Dries-en Neerlinter: constant wordt er melding gemaakt van trillingen in de woningen door het zwaar vervoer en het slechte wegdek. Concreet willen wij maatregelen om het niet-plaatselijk zwaar vervoer te weren uit onze dorpskernen.

Mobiliteit

• Na onze enquëte in 2017 over de ganse gemeente bleek dat inwoners niet tuk zijn op de bloembakken politiek die de huidige coalitie voert. Open Vld wil wel degelijk rekening houden met de mening van de burger en vooral snelheidsmeters en flitspalen installeren.

• Open Vld wil in de bebouwde kom het zwaar vervoer beperken tot plaatselijk verkeer vanaf een tonnage van 2.5 ton. Sinds de invoering van de kilometerheffing merken we dat de hoofdwegen van de gemeente meer gebruikt worden door zwaar vervoer.