Bedrijfsvriendelijk klimaat… ook voor landbouw

Open Vld Linter wil een digitale bedrijven- en (vrije) beroepengids op de site van de gemeente. Op deze manier kunnen we onze lokale ondernemers extra bekendheid geven bij de bevolking.

Loket voor Lokaal ondernemen in samenwerking met omliggende gemeenten.
Zoals de naam suggereert wordt vanuit deze dienstverlening de economie op lokaal vlak ondersteund. Een optimale service vanuit de gemeentelijke organisatie aan het lokale bedrijfsleven en de lokale detailhandel zorgt voor een gezond ondernemersklimaat en kan een aantrekkingskracht zijn voor beginnende zelfstandigen.
• Is nauw betrokken bij alle detailhandelsversterkende of bedrijfsgerichte initiatieven die gedurende het jaar plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente
• Is een aanspreekpunt voor de lokale ondernemer en detailhandelaar met een eventuele doorverwijsfunctie naar andere (gemeentelijke en bovenlokale) diensten en organisaties. Eén telefoonnummer, één plaats voor alle info. Voor een ondernemer/detailhandelaar maakt dit een wereld van verschil door een vermindering van de administratieve lasten.
• Is een loket waar de startende ondernemer alle informatie kan bekomen over ‘het ondernemen in Linter’.
• Bij vestiging dienen bepaalde beperkingen tot een minimum herleid worden en de gemeente zorgt voor een snelle en gelijktijdige inrichting van nutsvoorzieningen.

Landbouw
Behoud van huidige gebieden voor land- en tuinbouw, vee- en fruitteelt. Milieu is belangrijk maar een gezonde en kwaliteitsvolle voedselvoorziening is voor onze regio zeker even belangrijk.
Hieruit vloeit voort dat Linter als landelijke gemeente, ook na eventuele fusies, er best voor zorgt, dat land en tuinbouw, vee en fruitteelt minstens op het huidige peil kan behouden blijven en beschermd worden.
Wij willen de kleine ondernemers houden en ondersteunen.