Een financieel gezonde gemeente.

Open Vld Linter is de partij die een gezond evenwicht wil bereiken tussen de bijdragen van de burgers en de uitgaven waar alle burgers beter van worden. De taak van het gemeentebestuur moet zijn om bewust om te springen met het geld van de inwoners, de gemeente financieel gezond te houden en te durven evalueren of uitgaven te verantwoorden zijn in het maatschappelijke belang.

Daarom is Open Vld Linter tegenstander van het verhogen van de gemeentebelastingen en voorstander van begrotingen die in evenwicht zijn.

Om grotere projecten te verwezenlijken verkiest Open Vld Linter samenwerkingsverbanden aan te gaan met omliggende gemeenten of beroep te doen op publiek-private samenwerking.