Ingrid Vanderseypen

Bruggepensioneerde

Mijn aandachtspunten zijn:
• Sociaal contact bevorderen tussen
mensen
• Niet Linter Leeft maar Linter moet
herleven

Slogan: Laat Linter echt leven
GEWOON DOEN