NIEUWS UIT DE GEMEENTERAAD

Gemeenteraad 11 maart 2014.

Open Vld-Linter heeft tegen het OCMW-meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 gestemd.    

Wij stellen vast dat er geen besparing is bij het OCMW niettegenstaande de geplande verhuis van Drieslinter naar de kelder van het gemeentehuis te Orsmaal.

Op de gemeenteraad van maandag 25 november 2013 heeft de burgemeester nochtans gezegd dat de verhuis een toekomstige besparing van 100.000 € zou meebrengen.  Open Vld-Linter stelt vast dat vanaf 2017 de bijdrage van de gemeente met 20.000 € zal verhogen!!!!!!

Gemeenteraad 28 april 2014.

Het agendapunt van de CD&V-fractie, nl. een motie tegen de intenties van de Vlaamse overheid om een traject op te starten richting fusies van gemeenten en schaaloptimalisaties, trok onze aandacht. Open Vld-Linter denkt dat dit niet te omzeilen zal zijn maar vindt dat dit op een proactieve manier moet benaderd worden. 

Gemeenteraad 26 mei 2014.

Open Vld-agendapunt 1: verbouwingswerken kelder gemeentehuis.

Vorig jaar werd beslist om het O.C.M.W. van Drieslinter te laten verhuizen naar de kelder van het gemeentehuis en dit zou gebeuren op 1 januari 2015.  Spijtig genoeg moeten wij vaststellen dat de geplande verbouwingswerken in de kelder van het gemeentehuis nog niet begonnen zijn.  Wij hebben ook gevraagd naar de stand van zaken i.v.m. de toekomst van de aanwezigheid van de Politie in Linter.

T.g.v. de waterinsijpeling heeft Open Vld-Linter tevens voorgesteld om aan de architect te vragen een studie te maken van de watercirculatie rondom het gebouw en de nodige aanpassingen te bekijken.

Open Vld-agendapunt 2: vernieling van 25 are natuurgebied op Walsbergen.

Naar aanleiding van artikels in de pers betreffende de vernieling van 25 are natuurgebied op Walsbergen hebben wij ook hier naar de stand van zaken gevraagd en zouden wij graag zien dat de gemeente Linter zich Burgelijke Partij stelt in deze zaak.  Het natuurgebied Walsbergen wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap. 

Via het Nieuwsblad van 24 mei 2014 hebt u vernomen dat Open Vld-Linter de raadszitting enige inhoud gaf dankzij het indienen van bovenstaande punten.